DUGAVE / JAKUŠEVEC - građevinsko zemljište za više stambenu zgradu

prodaja Građevinsko M1

Zagreb, Jakuševec

 • 2125m2

650.000 € 4.897.425 kn

Ostali podaci o nekretnini

 • Cijena 650.000 €
 • Cijena /m2 305,88 €
 • Udaljenost od javnog prijevoza 3 min
 • Udaljenost od centra 4000 m

Opis nekretnine

 • Blizina dućana
 • Blizina škole

Osnovna infrastruktura

 • Struja
 • Plin
 • Kanalizacija
 • Gradski vodovod

Opis nekretnine

Tel.: +385 95 855 9812

management@bestcroatianproperties.com

 

Prodaje se zemljište sve ukupne površine 2.125 m2 koju čine dvije čestice (1704 m2 + 421 m2).

Zemljište se nalazi u građevinskoj zoni, namjena čestice: M1 (pretežito stambene namjene postojeće i planirane građevine pretežito su stambene, a mogući su i poslovni sadržaji koji ne ometaju stanovanje).

Obzirom na propisane uvjete i koeficijente te ukupnu veličinu dvije čestice kada se spoje koja iznosi 2125 m2:

 

- moguće je graditi samostojeću, poluugrađenu ili ugrađenu građevinu

 

- najveća izgrađenost građevne čestice za samostojeću i poluugrađenu je 40%, a 50% za ugrađenu građevinu – ako je zgrada samostojeća ili poluugrađena znači da tlocrtno gledano zgrada može biti velika 850 m2, a ostatak čestice mora ostati neizgrađen (na tom neizgrađenom prostoru / parteru se moraju još nalaziti zelena površina, parkirna mjesta i cesta kojom se pristupa prema zgradi)

 

- najveći ki 1,0 – zgrada, kada se zbroje građevinske bruto površine svake etaže može biti maksimalno jednaka površini cijele čestice, tj. 2125 m2.

 

- najmanji prirodni teren je 20% površine građevne čestice i nije ga moguće planirati unutar prostora rezerviranog za proširenje ulice – u ovom slučaju nema prostora za rezervaciju za proširenje ulice obzirom da se parcela nalazi u drugom redu. Zelene površine mora biti minimalno 425 m2

 

- najveća visina je tri nadzemne etaže, pri čemu se treća etaža oblikuje kao potkrovlje ili uvučeni kat – ako se ne gradi potkrovlje, već uvučeni kat, max. površina zadnje etaže može biti 75 % površine kata ispod

 

- najmanje 1 PGM/1 stan, uz obvezan smještaj vozila na građevnoj čestici (ne unutar rezervacije proširenja postojeće ulice), druge namjene prema normativima ove odluke – ukoliko će se u zgradi planirati neka druga namjena (npr. prodavaonica, usluge domaćinstva, itd.) mora se detaljnije iščitati prostorni plan da se vidi koliko točno mjesta treba za neku vrstu namjene

 

- pomoćne građevine su iza građevnog pravca glavne građevine – pomoćne građevine (spremišta, garaže ili neka od gospodarskih namjena i sl.) moraju se graditi iza glavne zgrade

 

- udaljenost građevnog pravca glavne građevine od rubne linije rezervacije proširenja ulice, odnosno od regulacijske linije ako za ulicu nije planirano ili nije potrebno osigurati proširenje, najmanje je 3,0 m, iznimno, može i manje, u skladu s kontinuiranim građevnim pravcem postojećih građevina

 

- najmanja udaljenost građevine od međe susjedne građevne čestice je 3,0 m, iznimno može biti i manja ali ne manja od 1,0 m – obzirom da se građevina gradi u drugom redu parcela, regulacijska linija iz prethodne točke kao takva ne postoji, no, zgrada sa svake strane mora biti udaljena 3,0 m, odnosno s jedne strane može biti udaljena 1,0 m (s ostalih strana može 3,0 m), ali na toj strani ne smije imati otvore veće od 60x60 cm.

 

- najmanja udaljenost pomoćne građevine koja je pretežito ili isključivo namijenjena gospodarskoj namjeni ne može biti manja od 3,0 m od međe susjedne građevne čestice – pomoćna se također mora udaljiti od međe koliko i glavna zgrada

 

S obzirom na to da ukupna površina može biti maksimalno 2125 m2, mogla bi se graditi zgrada koja ima u prizemlju i na 1. katu 850 m2, a na 2. katu (treća nadzemna etaža) 425 m2 i veliku terasu. Ili recimo prizemlje i 1. kat 770 m2, a drugi kat 575 m2.

 

 

Pošto se zemljište nalazi u drugom redu od prometnice, prodavatelj bi Investitoru dao put prilaza u širini 6m koji ne bi dodatno obračunao.

 

 

ZEMLJIŠTE SE ISKLJUČIVO PRODAJE, ZAMJENE NISU U INTERESU PRODAVATELJA.

Kontaktirajte nas

Pošaljite upit

Lokacija